Høring - Offentlig høring av NOU 2006:18 ”Et klimavennlig Norge.”

Miljøvernministeren inviterer til en offentlig høring av Lavutslippsutvalgets innstilling, "Et klimavennlig Norge". Innspillene vil være relevante i forhold til arbeidet med sektorvise klimahandlingsplaner og for den generelle klimapolitikken fremover.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 27.02.2007