Høring - økning av egenaldel for naturskader

Frist: 02.01.2005

Justisdepartementet sender på høring et forslag om å øke egenandelen for naturskader som dekkes under naturskadeforsikring. (7.12)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 02.01.2005