Høring om arbeid og omsorg – Forslag til lovendringer med sikte på å bedre mulighetene til å kombinere arbeid med pleie- og omsorgsoppgaver

Resultat: Prop. 64 L (2009-2010)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.03.2009