Høring om endring av forskrift om pensjonsordning for sametingsrepresentanter

Resultat: Endring fastsatt 17. desember 2010 i forskrift 7. november 2003 nr. 1323 om pensjonsordning for sametingsrepresentanter

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.12.2010