Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring om endring av forskrift om statens stipend og garantiinntekter for kunstnere

Kulturdepartementet sender med dette på høring forslag om endring i forskrift av 16. september 1998 nr. 936 om statens stipend og garantiinntekter for kunstnere.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.03.2018

Vår ref.: 18/109

Endringsforslaget gjelder regulering av størrelsen på garantiinntekten, stipend for etablerte kunstnere og stipend for seniorkunstnere (langvarige stipend).

Departementet foreslår å endre forskriften slik at størrelsen på de langvarige stipendene i framtiden fastsettes på samme måte som øvrige stipendordninger under Statens kunstnerstipend, det vil si i forbindelse med Stortingets budsjettbehandling.

Endringsforslaget er en oppfølging av Stortingets vedtak om å styrke de langvarige stipendene med 7,6 mill. kroner.

Benytt den digitale løsningen på www.regjeringen.no for å avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Høringen er åpen, og alle kan sende innspill. Aktører som ikke har fått tilsendt høringssaken direkte, står også fritt til å uttale seg om forslagene som legges fram. Vi ber om at høringsinstansene videreformidler høringsbrevet til aktuelle etater, medlemsorganisasjoner mv. som ikke er oppført på høringslisten.

Høringsbrev - Endring av forskrift om statens stipend og garantiinntekter for kunstnere.pdf


Danseinformasjonen
Den norske Forfatterforening
Dramatikerforbundet
Finansdepartementet
Forbundet Frie Fotografer
Institutt for journalistikk
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kunstnernettverket
Musikernes fellesorganisasjon
NOPA - Norsk forening for komponister og tekstforfattere
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Norsk filmforbund
Norsk Komponistforening
Norsk kritikerlag
Norsk Oversetterforening
Norsk sceneinstruktørforening
Norsk Skuespillerforbund
Norsk Skuespillersenter
Norsk teater- og orkesterforening
Norske arkitekters landsforbund
Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere
Norske Billedkunstnere
Norske Dansekunstnere
Norske Interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening
Norske Kunsthåndverkere
Norske Scenografer
Nærings- og fiskeridepartementet
Rådet for folkemusikk og folkedans
Sametinget
Samisk Kunstnerråd
Skuespiller- og danseralliansen

Til toppen