Høring om endring av forskrift om statens stipend og garantiinntekter for kunstnere

Kulturdepartementet sender med dette på høring forslag om endring i forskrift av 16. september 1998 nr. 936 om statens stipend og garantiinntekter for kunstnere.

Status: På høring

Høringsfrist: 14.03.2018