Høring om endring i forskrift om internasjonal person- og godstransport, samt kabotasje - endring av kabotasjereglene

Samferdselsdepartementet sender på høring forslag til endring i forskrift om person- og godstransport, samt kabotasje av 26. mars 2003 nr. 402. Høringsfrist er 12. april 2011.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.04.2011