Høring om endringer i arbeidsmiljøloven bestemmelse om midlertidig ansettelse - tilkallingsavtaler mv

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.10.2009