Høring — om endringer i forskrift om årsregnskap m.m. for verdipapirforetak

Resultat: Endringsforskrift 21. februar 2006 om årsregnskap for verdipapirforetak og endringsforskrift 21.februar 2006 om årsregnskap for inkassovirksomhet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 29. januar 2006
  • Høringssvar blir fortløpende publisert