Høring om forsendelse og salg av legemidler over Internett

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag til endringer i apotekforskriften, forskrift om legemidler fra apotek og forskrift om omsetning av reseptfrie legemidler på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.11.2015