Høring - om forslag til endringer i energilovforskriften - Innføring av effektgrense for konsesjonsplikt for solkraftverk

Energidepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i forskrift om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m. m. (energilovforskriften) for solkraftanlegg.

Status: På høring

Høringsfrist: 30.08.2024

Vår ref.: 24/1111

For solkraftanlegg foreslås det å innføre en effektbasert grense for konsesjonsplikt. Grensen foreslås satt til anlegg med installert effekt på over 5 MW. Anlegg under denne grensen er vurdert til å ha virkninger på samfunnet, og spesielt kraftsystemet som tilsier at det ikke er behov for konsesjonsbehandling hos energimyndighetene. Høringsinstansene bes også om å gi innspill til en grense på 10 MW.

Frist for å gi høringsuttalelse er 30. august 2024. Høringsuttalelser skal gis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under «Send inn høringssvar» på regjeringen.no. Der ligger også høringsnotat og høringsliste.

Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova, og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Høringsinstansene bes vurdere om saken bør legges fram for eller sendes videre til underliggende organ eller organisasjon som ikke står på høringslisten.

Eventuelle henvendelser om høringen kan rettes til Tollef Taksdal (tlf: 22 24 61 71) eller Øystein Dalen (tlf: 22 24 62 13).

Med hilsen

Trond Ulven Ingvaldsen (e.f)

avdelingsdirektør                                                             Tollef Taksdal

                                                                                            underdirektør 

1,5 Advokatfirma AS

Advokatfirmaet Grette DA

Advokatfirmaet Selmer AS

Advokatfirmaet Thommessen AS

Agder fylkeskommune

Akademikerne

Akershus Energi AS

Akershus fylkeskommune

Alstahaug kommune

Alta kommune

Alvdal kommune

Alver kommune

Andøy kommune

Aneo

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Aremark kommune

Arendal kommune

Arkitektbedriftene i Norge

Arkitektenes fagforbund

Asker kommune

ASKO Norge

Askvoll kommune

Askøy kommune

Asplan Viak AS - KanEnergi

Aukra kommune

Aure kommune

Aurland kommune

Aurskog-Høland kommune

Austevoll kommune

Austrheim kommune

Averøy kommune

Avinor AS

Balsfjord kommune

Bamble kommune

Bane Nor SF

BA-nettverket

Bardu kommune

Barne- og familiedepartementet

Beiarn kommune

Bergen kommune

Berlevåg kommune

Bindal kommune

Birkenes kommune

Bjerkreim kommune

Bjørnafjorden kommune

Bodø kommune

Bokn kommune

Bremanger kommune

Brønnøy kommune

Buskerud fylkeskommune

Bygland kommune

Bykle kommune

Bærum kommune

Bømlo kommune

Båtsfjord kommune

Cicero

COWI

Deanu Gielda / Tana kommune

Den norske Advokatforening

Den Norske Turistforening

Digitaliseringsdirektoratet

Direktoratet for arbeidstilsynet

Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

DistriktsEnergi

Distriktssenteret

DNV AS

Domstoladministrasjonen

Dovre kommune

Drammen kommune

Drangedal kommune

Dyrøy kommune

Dæhlin Sand advokatfirma

Dønna kommune

Eidfjord kommune

Eidsiva Vekst

Eidskog kommune

Eidsvoll kommune

Eigersund kommune

Elektroforeningen (EFO)

Elmera Group ASA

Elverum kommune

Elvia AS

Endra AS

Enebakk kommune

Energeia AS

Energi Teknikk AS

Engerdal kommune

Enova SF

Entra

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA)

Etne kommune

Etnedal kommune

Evenes kommune

Evje og Hornnes kommune

Fagforbundet

Fagne AS

Farsund kommune

Fauske kommune

Fedje kommune

Fellesforbundet

Finans Norge

Finansdepartementet

Finansforbundet

Finnmark fylkeskommune

Finnmarkseiendommen

Fitjar kommune

Fjaler kommune

Fjord kommune

Flakstad kommune

Flatanger kommune

Flekkefjord kommune

Flesberg kommune

Flå kommune

Folldal kommune

Forbrukerrådet

Fornybar Norge

Forsvarsbygg

Forsvarsdepartementet

Fortidsminneforeningen

Forum for natur og friluftsliv

Fosseberg Kraft AS

Framtiden i våre hender

Fredrikstad kommune

Friluftsrådenes Landsforbund

Frogn kommune

Froland kommune

Frosta kommune

Frøya kommune

Fyresdal kommune

Færder kommune

Gamvik kommune

Gausdal kommune

GeoForum

Geomatikkbedriftene

Gildeskål kommune

Giske kommune

Gjemnes kommune

Gjerdrum kommune

Gjerstad kommune

Gjesdal kommune

Gjøvik kommune

Glitre Nett

Gloppen kommune

Gol kommune

Gran kommune

Grane kommune

Gratangen kommune

Greenpeace Norge

GRID-Arendal

Grimstad kommune

Grong kommune

Grue kommune

Gulen kommune

Guovdageainnu Suohkan / Kautokeino kommune

Hadsel kommune

Hafslund E-CO AS

Hafslund Magnora Sol AS

Hagal AS

Halden kommune

Hamar kommune

Hamarøy kommune

Hammerfest kommune

Hareid kommune

Harstad kommune

Hasvik kommune

Hattfjelldal kommune

Haugesund kommune

Heim kommune

Helse- og omsorgsdepartementet

Hemnes kommune

Hemsedal kommune

Herøy kommune

Herøy kommune

Hitra kommune

Hjartdal kommune

Hjelmeland kommune

Hol kommune

Hole kommune

Holmestrand kommune

Holtålen kommune

Horten kommune

Hovedorganisasjonen Virke

Hurdal kommune

Husbanken

Huseiernes Landsforbund

Hustadvika kommune

Hvaler kommune

Hydro Energi

Hydro REIN

Hyllestad kommune

Hægebostad kommune

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Volda

Høgskolen i Østfold

Høgskulen på Vestlandet

Høland og Setskog Elverk SA/Skodre

Høyanger kommune

Høylandet kommune

Hå kommune

Ibestad kommune

IFE

IKT Norge

Inderøy kommune

Indre Fosen kommune

Indre Østfold kommune

Innlandet fylkeskommune

Innovasjon Norge

Institutt for samfunnsforskning ISF

International Research Institute of Stavanger AS - IRIS

Iveland kommune

Jevnaker kommune

Justis- og beredskapsdepartementet

Karasjoga Gielda / Karasjok kommune

Karlsøy kommune

Karmøy kommune

Kartverket

Kinn kommune

Klepp kommune

Klima- og miljødepartementet

Oslo kommune Klimaetaten

Kommunal- og distriktsdepartementet

Kongsberg kommune

Kongsvinger kommune

Konkurransetilsynet

Kraftfylka

Kragerø kommune

Kristiansand kommune

Kristiansund kommune

Krødsherad kommune

KS - Kommunesektorens organisasjon

Kultur - og likestillingsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Kvinesdal kommune

Kvinnherad kommune

Kviteseid kommune

Kvitsøy kommune

Kvæfjord kommune

Kvænangen kommune

Kystverket

Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan

La naturen leve

Landbruks- og matdepartementet

Landbruksdirektoratet

Landinfra Energy AB

Landsorganisasjonen i Norge

Landssamanslutninga av vasskraftkommunar

Landssammenslutninga av norske vindkraftkommuner

Larvik kommune

Lavangen kommune

Lebesby kommune

Lede AS

Leirfjord kommune

Leka kommune

Lesja kommune

Levanger kommune

Lier kommune

Lierne kommune

Lillehammer kommune

Lillesand kommune

Lillestrøm kommune

Lindesnes kommune

l-nett

Lom kommune

Loppa kommune

Lund kommune

Lunner kommune

Lurøy kommune

Luster kommune

Lyngdal kommune

Lyngen kommune

Lyse Energi AS

Lærdal kommune

Lødingen kommune

Lørenskog kommune

Løten kommune

Malvik kommune

Marker kommune

Masfjorden kommune

Maskinentreprenørenes Forbund

Mattilsynet

Melhus kommune

Meløy kommune

Meråker kommune

Midtnett AS

Midtre Gauldal kommune

Midt-Telemark kommune

Miljødirektoratet

Miljøstiftelsen Bellona

Modalen kommune

Modum kommune

Molde kommune

Moskenes kommune

Moss kommune

Multiconsult Norge AS

Møre og Romsdal fylkeskommune

Møreforskning

Målselv kommune

Måsøy kommune

Namsos kommune

Namsskogan kommune

Nannestad kommune

Narvik kommune

Natur og Ungdom

Naturvernforbundet

Nelfo

Nes kommune

Nesna kommune

Nesodden kommune

New-Tech

NHO Reiseliv

Nissedal kommune

Nittedal kommune

Nome kommune

Norconsult AS

Nord Universitet

Nord-Aurdal kommune

Nord-Fron kommune

Nordkapp kommune

Nordkraft AS

Nordland fylkeskommune

Nordlandsforskning

Nord-Odal kommune

Nordre Follo kommune

Nordre Land kommune

Nordreisa kommune

Nordskog

Nore og Uvdal kommune

Norge Fjellstyresamband

Norges Bondelag

Norges forskningsråd

Norges geologiske undersøkelse

Norges Hytteforbund

Norges ingeniør og teknologorganisasjon - NITO

Norges jeger- og fiskerforbund

Norges Juristforbund

Norges Kulturvernforbund

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges Miljøvernforbund

Norges Skogeierforbund

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet NTNU

Norges televisjon AS

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Bergindustri

Norsk bonde- og småbrukarlag

Norsk byggtjeneste AS

Norsk Eiendom

Norsk Fjernvarme

Norsk friluftsliv

Norsk Hydro ASA

Norsk Industri

Norsk institutt for bioøkonomi – NIBIO

Norsk institutt for kulturminneforskning

Norsk institutt for naturforskning

Norsk institutt for vannforskning - NIVA

Norsk Kommunalteknisk Forening

Norsk Kommunalteknisk forening NKF

Norsk Landbrukssamvirke

Norsk ornitologisk forening

Norsk Polarinstitutt

Norsk Sentrumsutvikling

Norske arkitekters landsforbund

Norske Boligbyggelag Landsforbund SA

Norske Landskapsarkitekters forening

Norske reindriftssamers landsforbund

Norske samers riksforbund

Norwegian Research Centre AS (NORCE)

Notodden kommune

Novå AS

Nye Veier AS

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Nærøysund kommune

NØK

Olav Thon Gruppen

Oppdal kommune

Orkland kommune

Osen kommune

Oslo kommune

Oslobygg KF

OsloMet - storbyuniversitetet

Osterøy kommune

Overhalla kommune

Porsanger kommune

Porsgrunn kommune

PQA

Rakkestad kommune

Rana kommune

Randaberg kommune

Rauma kommune

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Rendalen kommune

Rennebu kommune

Riksarkivaren

Rindal kommune

Ringebu kommune

Ringerike kommune

Ringsaker kommune

Risør kommune

Rogaland fylkeskommune

Rollag kommune

Rælingen kommune

Rødøy kommune

Røros kommune

Røst kommune

Røyrvik kommune

Råde kommune

Rådgivende Ingeniørers Forening

SABIMA - Samarbeidsrådet for biologisk mangfold

Salangen kommune

Saltdal kommune

Samarbeidsrådet for Naturvernsaker (SRN)

Samenes Folkeforbund

Sametinget / Sámediggi

Samferdselsdepartementet

Samfunnsbedriftene

Samnanger kommune

Sandefjord kommune

Sandnes kommune

Sarpsborg kommune

Sauda kommune

Sel kommune

Selbu kommune

Seljord kommune

Senja kommune

Sigdal kommune

Siljan kommune

SINTEF Byggforsk

SINTEF Energi AS

Sirdal kommune

Sivilombudet

Skanska

Skaun kommune

Skien kommune

Skiptvet kommune

Skjervøy kommune

Skjåk kommune

SMB Norge

Smøla kommune

Småkraftforeninga

Småkraftkonsult AS

Snåsa kommune

Sogndal kommune

Sokndal kommune

Sola kommune

Solcellespesialisten

Solenergi FUSen

Solenergiklyngen

Solgrid AS

Solund kommune

Sortland kommune

Stad kommune

Stange kommune

Statens Helsetilsyn

Statens naturoppsyn

Statens Vegvesen

Statistisk Sentralbyrå

Statkraft AS

Statnett SF

Statsbygg

Statsforvalteren i Agder

Statsforvalteren i Innlandet

Statsforvalteren i Møre og Romsdal

Statsforvalteren i Nordland

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Statsforvalteren i Rogaland

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Statsforvalteren i Trøndelag

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Statsforvalteren i Vestland

Statskog SF

Stavanger kommune

Steigen kommune

Steinkjer kommune

Stjørdal kommune

Stord kommune

Stor-Elvdal kommune

Storfjord kommune

Strand kommune

Stranda kommune

Stryn kommune

Sula kommune

Suldal kommune

Sunndal kommune

Sunnfjord kommune

Surnadal kommune

Sustainable Materials AS

Sveio kommune

Sweco Norge AS

Sykkylven kommune

Sømna kommune

Søndre Land kommune

Sør-Aurdal kommune

Sørfold kommune

Sør-Fron kommune

Sør-Odal kommune

Sørreisa kommune

Sør-Varanger kommune

Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Telemark fylkeskommune

Telenor

Tensio AS

Time kommune

Tingvoll kommune

Tinn kommune

Tjeldsund kommune

Tokke kommune

Tolga kommune

Transportøkonomisk institutt

Troms fylkeskommune

Tromsø kommune

Trondheim kommune

Trysil kommune

Træna kommune

Trøndelag fylkeskommune

Tvedestrand kommune

Tydal kommune

Tynset kommune

Tysnes kommune

Tysvær kommune

Tønsberg kommune

Ullensaker kommune

Ullensvang kommune

Ulstein kommune

Ulvik kommune

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

Unjargga Gielda / Nesseby kommune

Utenriksdepartementet

Utsira kommune

Vadsø kommune

Vaksdal kommune

Valle kommune

Vang kommune

Vanylven kommune

Vardø kommune

Vattenfall AB

Vefsn kommune

Vega kommune

Vegårshei kommune

Vennesla kommune

Verdal kommune

Vestby kommune

Vestfold fylkeskommune

Vestland fylkeskommune

Vestlandsforskning

Vestnes kommune

Vestre Slidre kommune

Vestre Toten kommune

Vestvågøy kommune

Vevelstad kommune

VIA - næringsklyngen for transportinfrastruktur

Vik kommune

Vindafjord kommune

Vinje kommune

Volda kommune

Værøy kommune

Vågan kommune

Vågå kommune

Våler kommune

Våler kommune

WWF-Norge

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Zero Emission Resource Organisation

Øksnes kommune

Ørland kommune

Ørsta kommune

Østfold fylkeskommune

Østlandsforskning

Østre Toten kommune

Øvre Eiker kommune

Øyer kommune

Øygarden kommune

Øystre Slidre kommune

Å Energi AS

Åfjord kommune

Ål kommune

Ålesund kommune

Åmli kommune

Åmot kommune

Årdal kommune

Ås kommune

Åseral kommune

Åsnes kommune