Høring om endringer i barnehageloven - barn med særlige behov

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i barnehageloven og opplæringsloven om barn med særlige behov. Forslaget innebærer at bestemmelser i opplæringsloven knyttet til barn yngre enn opplæringspliktig alder foreslås overført til barnehageloven. Forslaget betyr også en styrking og tydeliggjøring av rettighetene for barn med særlige behov.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.01.2016