Høring — rapport fra arbeidsgruppe vedrørende utligning av Kredittilsynets tilsynsutgifter med filialer fra EØS-stater

Resultat: Brev til Kredittilsynet av 21.01.2005 der departementet uttaler at det er enig i at Kredittilsynets utgifter også skal utlignes på filialer av finansinstitusjoner fra andre EØS-land

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 16. november 2004
  • Høringssvar blir publisert fortløpende