Høring - utkast til endringer i forskrift om fjernsynsmottakere

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.03.2007

 

Forskrift om fjernsynsmottakere endret ved forskrift 4. juli 2007 nr. 844.