Høring - Utkast til forskrift om fripoliseregister

Resultat: St.meld. nr. 37 (2003-2004) Kredittmeldinga 2003

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 14. januar 2004
  • Høringsuttalelser vil bli publisert fortløpende i pdf-format