Høring - utkast til forskrift om klageadgang ved kunstnerisk stipendprogram

Høringsfrist: 18. desember 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.12.2006

Høringsbrevet og listen over høringsinstanser vil også kunne leses i html-format ved å navigere i menyen nedenfor (høringsnotatet er imidlertid bare publisert i pdf-format). Ved å bruke menyen får du også tilgang til høringsuttalelsene som kommer inn til departementet. Disse vil bli publisert fortløpende i pdf-format.

For å kunne lese pdf-filer, må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

---------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Forskrift om klageadgang ved Stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2007. Lenke til forskriften på Lovdata.