Høring — Utkast til forskrift om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier

Høringsfrist 1. november 2004

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 01.11.04
  • Høringsresultatene vil bli fortløpende publisert i pdf-format