Høring - Krav til sikret underhold og innføring av ny intervjuordning for å motvirke tvangsekteskap

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.12.2008