Høringer

Høring - utkast til lov om tilrettelegging for utbygging av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon

Samferdselsdepartementet sender på høring et forslag til lov om tilrettelegging for utbygging av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.09.2016

Vår ref.: 16/807

Les som pdf

Høringsbrev - utkast til lov om tilrettelegging for utbygging av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon.

Samferdselsdepartementet sender på høring forslag til lov om tilrettelegging for utbygging av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon. Forslaget vil gjennomføre Europaparlamentets- og rådsdirektiv 2014/61/EU av 15. mai 2014, med tiltak for å redusere kostnadene ved etablering av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon, i norsk rett. Med høyhastighetsnett menes bredbånd som kan tilby en hastighet på minst 30 Mbit/s nedstrøms. Direktivet er aktuelt for innlemming i EØS-avtalen.

Forslagene gjelder blant annet:

  • Tilgang til eksisterende fysisk infrastruktur - tiltak for å sikre rettigheter og plikter for tilgang til og felles utnyttelse av eksisterende fysiske infrastrukturer av ulike typer, med sikte på en mer effektiv og kostnadseffektiv utbygging av høyhastighetsnett.
  • Samordning av bygge- og anleggsarbeider - tiltak med formål å sikre utbyggere av høyhastighetsnett rettigheter til å ta del i planlagte bygge- og anleggsprosjekter.
  • Åpenhet og innsyn - tiltak for å sikre utbyggere av høyhastighetsnett informasjon om hvilke fysiske infrastrukturer som finnes, samt hvilke bygge- og anleggsarbeider som planlegges iverksatt.
  • Infrastruktur i bygninger - tiltak som skal sikre at nye bygninger, og bygninger som gjennomgår renovering, klargjøres for høyhastighetsnett.
  • Bestemmelser om tvisteløsningsorgan og sentral informasjonstjeneste.

Det er ventet at felles utnyttelse av infrastruktur og samarbeid om anleggsarbeid mellom ulike typer infrastrukturer både vil kunne redusere kostnadene ved utbygging av høyhastighetsnett og føre til raskere utbygging.

Høringssaken er tilgjengelig på departementets nettsider. Vi ber om at høringsuttalelse sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser.

Alle interesserte inviteres til å komme med innspill innen 5. september 2016.

Med hilsen                                                                        

Christina Christensen (e.f.)

fung. avdelingsdirektør

                                                                                          Kurt Arne Sandvik

                                                                                          seniorrådgiver

 

 

3Net AS
ACN Norge AS
Agder Energi AS
Akademikerne
Akershus Kraft AS
Alta Kraftlag
Altibox
Altifiber AS
Andøy Energi
Arbeidsgiverforeningen Spekter
AS Distriktsnett
Atea AS
Austevoll Kraftlag BA
Avinor AS
Avur AS
Ballangen Energi
BA-nettverket
Banzai 4G AS
Bardufoss Kabel-TV AS
Bayonette AS
Bergen Fiber
Bergenhalvøens Kommunale Kraftselskap BKK
Berger IKT
Bisnode Matchit AS
Blix Solutions
Bodø Energi
Bofiber
BP Norge AS
Braathe Gruppen AS
Bredbåndfylket Troms AS
Breiband.no
Broadnet Norge AS
Brukerklagenemda for elektronisk kommunikasjon
Bykle Breiband AS
Canal Digital
Ceragon Networks AS - Norway
Chili Mobile AS
Cisco systems Norge
Com 4 AS
DataGuard AS
Datatilsynet
Deltasenteret Statens kompetansesenter for deltagelse og tilgjeng. het
Den norske advokatforening
Den norske dataforening
Den norske fagpresses forening
Departementene
Digitale Medier 1881 AS
Dipper AS
Direktoratet for byggkvalitet
Direktoratet for nødkommunikasjon
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap – DSB
Distriktenes Energiforening
DKnett AS
Drangedal Everk
DSS
Easy Connect AS
Eforum
Eidsiva Bredbånd AS
EL- og IT-forbundet
Eltel Networks AS
Eltele AS
Energi Norge
Energigass Norge
Energiselskapet Buskerud AS
Eniro AS
Enivest AS
Ericsson AS
Etne Elektrisitetslag
Evenes Kraftforsyning AS
EVRY Norge AS
Fausa Kraftlag
FEAS bredbånd AS
Fiberselskapet AS
Finansnæringens hovedorganisasjon
Finnås Kraftlag
Fitjar Kraftlag
Fjordkraft AS
Forbrukerombudet
Forsvarets forskningsinstitutt
Forsvarets logistikkorganisasjon
Forsvarsbygg
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Fylkeskommunene
Gauldal IKT
Get
GIG Networks AS
GigaFib AS
GoLink AS
Grongnett AS
Gudbrandsdal Energi
Hadeland Energi AS
Hadeland og Ringerike Bredbånd
Hafslund Nett AS
Halden Dataservice AS
Hallingdal Breiband AS
Hallingdal Kraftnett AS
Hammerfest Energi Bredbånd
Hardanger Breiband
HardangerNett AS
Haugaland Kraft
Haugaland Turbonett
Helgeland Kraft
Hello
HemneNett AS
Hesbynett AS
H-Nett Bredbånd AS
Huseierens landsforbund
Hålogaland Kraft AS
Iaksess AS
Ibidium Norden
IBM Norge AS
ICE Communications Norge AS
IKT-Norge
Infonett Røros AS
InfraNord AS
Inquam Norway AS
Institutt for informatikk
Institutt for medier og kommunikasjon
Instrumenttjentesten AS
Intelecom Group AS
Ishavslink AS
Istad Kraft AL
Itum AS
Jernbaneverket
Jæren Kabelnett
Kabel Norge
Klepp Energi AS
Kommunene
Kompetanse Nord
Konkurransetilsynet
Kragerø Energi og Bredbånd AS
KS Bedrift
Kvamnet AS
Kvanatel AS
Kvinnherad Breiband AS
KystTele AS
Kystverket
Landsorganisasjonen i Norge
Last Mile Communications
Lenvik Kabel-TV AS
Lier Fibernett
Lindtel AS
Lofotkraft Bredbånd AS
LOS bynett AS
Luostejok Kraftlag AS
Lycamobile Norway
Lynet Internett AS
Lyse Tele AS
Maritime Communications Partner AS
Maskinentreprenørenes forbund
Mediebedriftenes landsforening
Mediehuset Tek AS
Meløy Energi
Mesta AS
MidtNett Buskerud AS
Midt-Telemark Breiband AS
Miljødirektoratet
Mobiltalk AS
Modum Kabel TV AS
Monsternett AS
MultiNet AS
Mycall
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Naturkraft AS
Neanett AS
NEAS Bredbånd AS
NEI til EU
NELFO
Nemko AS
Net2you AS
NettStar AS
Network Computing Spectrum AS
NextGenTel AS
NextNet AS
NK-Nett AS
Nokia Norge
Nord-Østerdal Kraftlag
Norges handikapforbund
Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon - NITO
Norges naturvernforbund
Norges pensjonistforbund
Norges tekniske-naturvitenskaplige universitet - NTNU
Norges televisjon AS
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norkring AS
Nornett AS
Norocom Norefjell AS
Norsk fjernvarme
Norsk Hydro ASA
Norsk Kabel-Tv AS
Norsk lokalradioforbund
Norsk post- og kommunikasjonsforbund – PostKom
Norsk Radio Relæ Liga
Norsk Romsenter
Norsk senter for informasjonssikring
Norsk transport- og logistikkforening
Norsk Vann
Norske boligbyggelags landsforbund AL
Norske flyspeditørers forening
NTE Bredbånd
NTE Marked
Numedal Fiber
Nye Totalnett AS
Næringslivets hovedorganisasjon
Okapi AS
OpenNet Norge AS
Orange Business Norway AS
Orkidenett AS
Orkla ASA
P4 Radio hele Norge ASA
Pepcall AS
Phonect AS
Phonero AS
Politidirektoratet
Posten Norge AS
Powertech Information Systems
Primafon AS
RadioLink Telemark AS
Rauma Energi og Brebånd
Relacom
RiksTv AS
RingNett AS
Romerike Bredbånd As
Romm AS
Rybeltron AS
Rådgivende ingeniørers forening
Safety Computing AS
Sandefjord Bredbånd
Satel Norge AS
Scan Net AS
Schenker AS
Siemens AS
Signal Bredbånd AS
Sikringsradioen
Skagerak Energi AS
SKL Marked
Skånevik Ølen Kraftlag
Sogn og Fjordane Energi
Sogn Service AS
Sognenett AS
Sola Bredbånd
Sortland Elektro
Space Norway AS
Stange Energi AS
Statens Kartverk
Statkraft SF
Statnett SF
Statoil ASA
StayOn AS
Stayonline AS
Stiftelsen elektronikkbransjen
Stordal Breiband
Strålfors AS
SuCom AS
Suldal Elverk
Sund Bredbånd
Svorka Aksess AS
Sønnico
Tafjord Mimer AS
Talkmore AS
Tampnet AS
Tata Communications
TDC AS
Teknisk-naturvitenskapelig forening – Tekna
Telavox
Telefiber AS
Telenor Norge AS
Telepartner AS
Teleplan Consulting AS
Teletopia Mobile Communications AS
Telia Norge AS
Telio Telecom AS
Telipol
Tinn Energi
TNT Norge AS
Total Energi
Tranøy Telecom
Trollfjord Bredbånd AS
Trønder-Energi
Tussa IKT
Tv2 AS
Tv3 AS
Tveco.net
TVNorge AS
Tysnes Kraftlag
Uninett
Ustekveikja Energi AS
Varanger Kraft
Vegdirektoratet
Vegforum
Venabgyd Breibandlag BA
Verdal Kabel TV AS
Verizon Norway AS
Vesterålskraft Bredbånd
Vest-Oppland Kommunale Kraftselskap – VOKKS
Viken Fiber
Vitnett AS
Voss Kommunikasjon AS
Xfiber AS
Xito AS
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
Ytre Rælingen Antennelag AS
Z nett AS
Zisson AS
Ørskog Breiband AS
Østfold Energi AS
Øvre Eiker Fibernett
Årdalsnett AS