Høringsbrev – forslag til endringer i utlendingsforskriften §§ 10-8 og 10-9 (heving av underholdskravet mv.)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.01.2013