Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsbrev

Vedlagt følger høringsnotat med forslag til forskrift om innleie fra bemanningsforetak. Forslaget må ses i sammenheng med de nye reglene i arbeidsmiljøloven om likebehandling ved utleie av arbeidstakere mv., som ble vedtatt av Stortinget 12. juni 2012. Det vises til Prop. 74 L (2011-2012) og Innst. 326 L (2011-2012).

Vi ber om høringsinstansenes merknader senest innen 6. desember 2012. Merknader bes også sendt elektronisk til mns@ad.dep.no og isf@ad.dep.no.

Med hilsen


Mona Næss (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                      Ingrid Sandvei Francke
                                                                                      seniorrådgiver

Til toppen