Høring - forslag til endringer i manntallsforskriften og ervervstillatelsesforskriften

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 24.04.2015