Høringsnotat

Høringsnotat om effektivisering av allmenngjøringsordningen og solidaransvar:

 

Rapport fra Agenda: Konsekvenser av innføring av solidaransvar for lønn (PDF)