Høringsnotat - Endringer i bilansvarsloven — gjennomføring av femte motorvognforsikringsdirektiv mv.

Frist 30.10.2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

August 2006
Snr. 2005/02943

Se høringsbrev 25. oktober 2006. (Saken er ferdigbehandlet).

Til toppen