Høringsnotat - utkast til forskrift om hunder

Frist 23.04.2004

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.04.2004

Det sendes på høring et forslag til forskrift om hunder. Forskriften fastsettes med hjemmel i hundeloven 4. juli 2003 nr. 74 § 19 første ledd jf. annet ledd og lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 24 fjerde ledd første punktum.

Forskriften fastsetter et forbud mot å innføre, holde og avle dyr som er en blanding av ulv og hund samt amerikansk staffordshire terrier og blandinger der disse inngår. I tillegg overføres bestemmelsene fra kamphundforskriften 15. januar 2001, som er gitt med hjemmel i kamphundloven. Kamphundforskriften oppheves, og det gis ved dette en samlet forskrift om forbud mot farlige hunder og ulveblandinger.

Til toppen