Tillegg til høringsnotat om ny alderspensjon i folketrygden – forslag om gradvis innfasing av levealdersjusteringen m.v.

Høringsnotat

høringsnotat (word)

høringsnotat (pdf)