I lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendin..." />   I lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendin..." />

Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsnotat

Forslag til lov om endring i lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingslova)

 

I lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingslova) vert følgjande endring gjort:

 

§ 77 andre og tredje ledd skal lyde:

            Utlendingsnemnda ledes av en direktør som må fylle kravene til
            dommere.  
            Utlendingsnemnda skal videre ha nemndledere som må fylle kravene 
            til dommere