Høringsnotat


NOU 2011:9 Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet