NOU 2011: 9

Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet

Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet — Balansegangen mellom selvbestemmelsesrett og omsorgsansvar i psykisk helsevern

Les dokumentet