Høyring - forslag om å trekkje den norske reservasjonen mot FN-konvensjonen 11. april 1980 om kontraktar for internasjonale lausøyrekjøp (CISG) del II om avtaleinngåing m.m.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.08.2012

Høringsuttalelser publiseres fortløpende. Høringsfristen er 16.08.2012.