Høyring - forslag til direktiv om forbrukarretter

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Justis- og politidepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 26.01.2009