Høyring - forslag til endringar i inkassoforskrifta og inkassolova som følgje av direktiv 2005/36/EF (yrkeskvalifikasjonsdirektivet) og direktiv 2006/123/EF (tenestedirektivet)

Høyringsfrist 17.12.2009

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 17.12.2009