Høyring - reglar i utlendingsforskrifta om avvising av omgjeringsoppmodingar

Status: Under behandling

Høyringsfrist: 01.02.2016