Høyring - om reguleringa av fisket etter makrell i kystfartøygruppa

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 07.10.2009


 

Vår ref.:

Vedlagt følgjer Fiskeri- og kystdepartementet sitt høyringsnotat om reguleringa av fisket etter makrell for kystfartøygruppa.

Høyringsfristen er sett til onsdag 7. oktober 2009.

Høyringsnotatet er tilgjengeleg i elektronisk form på www.regjeringen.no/fkd. Vi gjer også merksam på at høyringssvara vert gjort elektronisk tilgjengelege etter utløpet av høyringsfristen.


Med helsing

Johán H. Williams
ekspedisjonssjef
Sverre Johansen
avdelingsdirektør


 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Finnmark fylkeskommune
Fiskekjøpernes Forening
Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening
Fiskeridirektoratet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Innovasjon Noreg
Kommunal- og regionaldepartementet
Landsdelsutvalet
Miljøverndepartementet
Møre og Romsdal fylke
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Norges Fiskarlag
Norges Kystfiskarlag
Norges Naturvernforbund – Barentshavkontoret
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
Norsk Sjømannsforbund
Norsk Sjøoffisersforbund
Norske Sjømatbedrifters Landsforening
Nærings- og handelsdepartementet
Sametinget
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebankforeningen
Sør-Norges Trålerlag
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Troms fylkeskommune
WWF - Norge

 

Til toppen