Høyring - om reguleringa av fisket etter makrell i kystfartøygruppa

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 07.10.2009