Høyring - om reguleringa av fisket etter makrell i kystfartøygruppa

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Fiskeri- og kystdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 07.10.2009