Høyring - varsel om tvangsoppløysing etter aksjelova mv.

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Justis- og politidepartementet

Høyringsfrist 01.08.2010

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 01.08.2010