Høyring – Forslag om endringar i forseinkingsrentelova (gjennomføring av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/7/EU av 16. februar 2011 om kamp mot forseinka betaling i handelshøve)

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 01.09.2011