Høyring – utkast til forskrifter i medhald av fiskesalslagslova

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 22.11.2013