Høyring om "En mer effektiv og fremtidsrettet hjelpemiddelformidling – for økt deltakelse og mestring"

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette rapporten ”En mer effektiv og fremtidsrettet hjelpemiddelformidling – for økt deltakelse og mestring” på høyring. Ny høyringsfrist: 31. mai.

Status: Under behandling

Høyringsfrist: 21.05.2017