Høyring om forslag om endring i utlendingsforskrifta – styrkt heimel for PST sin søke-tilgang i utlendingsforvaltninga sine datasystem

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 31.05.2013