Høyring om forslag til endringar i utlendingslova § 97 – politiattest ved tilsetting i statlege asylmottak

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 14.02.2014