Høyringsbrev – tvungen etterregistrering av hagler – endring av forskrift

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Justis- og beredskapsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 17.04.2013