I-8/2013 Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2014

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2014.

I-8/2013 Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2014 (pdf)