I-8/2013 Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2014

Regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2014.

I-8/2013 Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2014 (pdf)