Ikrafttredelse av endringer i statsborgerforskriften

Q-37/2012

Rundskriv Q-372012 Forskrift 19. juni 2012 nr. 598 om endring i forskrift om erverv og tap av norsk statsborgerskap trer i kraft 1. juli 2012.

Forskrift 19. juni 2012 nr. 598 om endring i forskrift om erverv og tap av norsk statsborgerskap trer i kraft 1. juli 2012.

Les hele rundskriv Q-372012 som PDF her.