Infrastruktur gjør forskjell. Evaluering av SIVA 2002-2008

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Det er behov for SIVAs tjenester og selskapet utfører oppdraget sitt på en god måte. Det viser en ekstern evaluering av SIVA.

Det er behov for SIVAs tjenester og selskapet utfører oppdraget sitt på en god måte.

Det viser en evaluering av SIVA, som er en del av statens næringsrettede virkemiddelapparat. Evalueringen er gjennomført av Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) i samarbeid med Oxford Research.