Invitasjon til høringsmøte vedr. dans

Dans i hele landet – Status, utfordringer og strategier for videre utvikling av profesjonell dans i Norge 2012–2015

Høringsmøtet vil bli avholdt torsdag 23. august 2012 kl. 10.00-14.00, i auditoriet i R5, Akersgata 59, Oslo.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 24.08.2012

Kulturdepartementet inviterer til et høringsmøte om utkast til strategi for videre utvikling av profesjonell dansekunst. Høringsmøtet vil bli avholdt torsdag 23. august 2012 kl. 10.00-14.00, i auditoriet i R5, Akersgata 59, Oslo.

Påmelding pr. e-post innen mandag 20. august kl. 12.00 til lise.odegarden@kud.dep.no. Hver virksomhet kan delta med inntil 2 personer. Program vil bli sendt ut senere.

Eventuelle uttalelser til utkastet sendes til postmottak@kud.dep.no.