Invitasjon til høringsmøte vedr. dans

Dans i hele landet – Status, utfordringer og strategier for videre utvikling av profesjonell dans i Norge 2012–2015

Høringsmøtet vil bli avholdt torsdag 23. august 2012 kl. 10.00-14.00, i auditoriet i R5, Akersgata 59, Oslo.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 24.08.2012

Kulturdepartementet inviterer til et høringsmøte om utkast til strategi for videre utvikling av profesjonell dansekunst. Høringsmøtet vil bli avholdt torsdag 23. august 2012 kl. 10.00-14.00, i auditoriet i R5, Akersgata 59, Oslo.

Påmelding pr. e-post innen mandag 20. august kl. 12.00 til lise.odegarden@kud.dep.no. Hver virksomhet kan delta med inntil 2 personer. Program vil bli sendt ut senere.

Eventuelle uttalelser til utkastet sendes til postmottak@kud.dep.no.

Vår ref.: 11/872

Invitasjon til høringsmøte

Kulturdepartementet innledet våren 2011 arbeidet med en strategi for videre utvikling av profesjonell dansekunst i Norge for perioden 2012−2015. Formålet med strategiarbeidet har vært tredelt:

  • Gi en status for oppnådde resultater på dansefeltet som følge av Kulturløftet 2006−2010
  • Kartlegge utfordringer
  • Gi grunnlag for videre utvikling av profesjonell dans i Norge 2012−2015

Strategien er utarbeidet på grunnlag av innhentet dokumentasjon og innspill fra sentrale aktører i dansefeltet i Norge. I brev av 1. mars 2011 ba departementet om bistand til å dokumentere utvikling og status for dansefeltet. Resultatene fra kartleggingen ble presentert på innspillsmøte 21. juni 2011.

Vedlagt følger utkast til ”Dans i hele landet – Status, utfordringer og strategier for videre utvikling av profesjonell dans i Norge 2012–2015”. Eventuelle uttalelser til utkastet sendes til postmottak@kud.dep.no.

Kulturdepartementet inviterer også til et høringsmøte om utkast til strategi for videre utvikling av profesjonell dansekunst. Høringsmøtet vil bli avholdt torsdag 23. august 2012 kl. 10.00-14.00, i auditoriet i R5, Akersgata 59, Oslo.

Påmelding pr. e-post innen mandag 20. august kl. 12.00 til lise.odegarden@kud.dep.no. Hver virksomhet kan delta med inntil 2 personer.

Program vil bli sendt ut senere.

 

Med hilsen

Kjell Myhren (e.f.)
ekspedisjonssjef

                                                                                          Elisabeth Pedersen Botilsrud
                                                                                          seniorrådgiver

 

 

Vedlegg

 

Høringsinstanser:

Fylkeskommunene

Bergen dansesenter

Bergen kommune

BIT Teatergarasjen

Black Box Teater

Bodø kommune

Bærum kulturhus

Bærum kommune

Carte Blanche

Dans i Nord‐Trøndelag

Dans i Skolen

Dansearena Nord

DanseFestival Barents

Danseinformasjonen

Danse‐ og teatersentrum

Dansens Hus

DansiS Dansekunst i Stavangerregionen

DansiT Dansekunst i Trondheim

Den Norske Opera & Ballett

FolkOrg

Fond for lyd og bilde

Fond for utøvende kunstnere

Forum for nordnorske Dansekunstnere

Hammerfest kommune

Hooman Sharifi/Impure Company

Ingun Bjørnsgaard Prosjekt

KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon)

Kilden Teater- og Konserthus IKS

Landsdelsrådet for kultur i Nord‐Norge

Norsk Barne- og Ungdomsteaterforum/Assitej Norge

Norsk kritikerlag

Norsk kulturråd

Norsk Sceneinstruktørforening

Norsk scenekunstbruk

Norsk senter for folkemusikk og folkedans

Norsk Skuespillerforbund

Norsk teater- og orkesterforening

Norske Dansekunstnere

Oslo kommune

PRODA profesjonall dansetrening

Radart ‐ Tromsønettverk for fri scenekunst

Regional Arena for Samtidsdans/Sandnes kulturhus

Riksscenen - scene for nasjonal og internasjonal folkemusikk, joik og folkedans

Riksteatret

Rom for dans

Sandnes kommune

Scenerommet ‐ Arena Vestfossen

Stellaris DansTeater

Teater Avant Garden

Teater Innlandet

Tromsø kommune

Tromsø kulturskole

Trondheim kommune

Veronica Robles Thorseth/Kunsthuset Wrap

zero visisbility corp.

Til toppen