Kartlegging av behovet for automatisk oversettelse i statlig sektor

Oslo Economics og Amesto Translations har fått i oppdrag av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) å kartlegge behovet for automatisk oversettelse i statlige virksomheter.

For å sikre et fungerende digitalt indre marked med mer informasjonsdeling og kommunikasjon på tvers av landegrenser, har EU-kommisjonen utviklet et verktøy for maskinoversettelse, MT@EC. Systemet er kostnadsfritt for offentlig administrasjon i medlemsland, inkludert Norge, og deres offentlige virksomheter (inkludert deres ansatte). Statlige virksomheter, samt kommuner og deres underliggende virksomheter har dermed fri tilgang til verktøyet.

Formålet med rapporten er å gi KMD et bedre beslutningsgrunnlag for å avgjøre nivået på en nasjonal satsing på et verktøy for automatisk oversettelse utviklet i EU-kommisjonen, MT@EC.

Kartlegging av behovet for automatisk oversettelse i statlig sektor (pdf)