Rapporter og planer

Kartlegging av drift og forvaltning av IKT-løsninger i statlige virksomheter

Kommunal- og distriktsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Finansdepartementet har fått gjennomført en kartlegging av drift og forvaltning av IKT-løsninger i staten. Arbeidet er utført av A-2 Norge AS.

Les hele rapporten her(PDF)