Kartlegging og vurdering av infrastruktur som kan nyttiggjøres av datasentre

Utført på oppdrag av Samferdselsdepartementet av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

For aktører som vurderer å etablere datasentervirksomhet i Norge, er det mange faktorer som har betydning. Denne rapporten ser spesielt på behovet for god fiberkapasitet (mørk fiber, optisk kanal og andre transmisjonstjenester), lav forsinkelse på forbindelsene og tilstrekkelig antall føringsveier i Norge og ut av landet.

I rapporten kartlegges og analyseres det norske transmisjonsmarkedet og eksisterende fiberinfrastruktur. Videre foreslås tiltak som myndighetene kan gjennomføre for å bidra til et mer velfungerende transmisjonsmarked. Tiltakene er ment å legge til rette for etablering av grønne datasentre og annen databasert industri og samtidig bidra til en robust og sikker ekominfrastruktur med nok føringsveier og kapasitet, heter det i rapporten.

Les rapporten (pdf)