Klaseammunisjonsloven

Lov om gjennomføring av Konvensjonen om klaseammunisjon

Loven omhandler forbudet mot å bruke, utvikle, produsere, erverve, lagre eller overføre klaseammunisjon.

Gå til Lovdatas nettsider for å lese loven i fulltekst.

Se loven på lovdata.no