Rapport: Kommersielle tiltak for å fremme norsk audiovisuelt innhold i et digitalt marked

Et samlet innspill fra film- og tv-bransjen og bredbåndsaktører til nye tiltak som sikrer god posisjonering av norsk innhold i et digitalt marked og finansiering av innholdet.

Rapporten "Kommersielle tiltak for å fremme norsk audiovisuelt innhold i et digitalt marked" (.pdf)

Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter fra: Telenor, Virke Produsentforeningen, Norsk Filminstitutt, Norske filmdistributørers forening, MTGX, TV2 og HBO Nordic.

Sluttrapporten ble overlevert til kulturminister Thorhild Widvey og næringsminister Monica Mæland 26. november 2015.