Kommunal- og moderniseringsdepartementets forsknings- og utviklingsstrategi (FoU)

2015 - 2020

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har et overordnet ansvar for forskning og kunnskapsutvikling (FoU) på sine politikkområder. Denne FoU-strategien gir overordnede føringer for hvordan KMD vil ivareta sitt sektoransvar for forskning og utvikling i et femårsperspektiv (2015-2020).

I KMD er FoU et viktig virkemiddel for kunnskapsutvikling innenfor departementet sitt ansvarsområde. FoU-strategien skal gi overordnede føringer for forsknings- og utviklingsarbeid initiert av departementet selv, i underliggende virksomheter og for departementets forskningsmidler kanalisert til Norges forskningsråd.

Målgruppen for dette dokumentet er underliggende/tilknyttede etater, andre departementer, forskningsmiljøer, Norges forskningsråd og ansatte i departementet. Strategien ble første gang publisert i 2015, og er oppdatert i 2018.

Forskning- og utviklingsstrategi (FoU)  for 2015-2020 (pdf)