Kommunal- og moderniseringsdepartementets forsknings- og utviklingsstrategi (FoU)

2015 - 2020

I Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)  er FoU et viktig virkemiddel for kunnskapsutvikling innenfor departementet sitt ansvarsområde. Denne FoU-strategien gir overordnede føringer for hvordan KMD vil ivareta sitt sektoransvar for forskning og utvikling i et femårsperspektiv (2015-2020).

KMDs FoU-strategi gir overordnede føringer for FoU-virksomheten for departementet, underliggende virksomheter, og for departementets forskningsmidler kanalisert til Norges forskningsråd.

I strategien pekes det ut utfordringer og områder innenfor KMDs ansvarsområder der det er behov for FoU-innsats. Kortsiktige forskningsbehov vil i hovedsak ivaretas i avdelingsvise planer. Det er de langsiktige kunnskapsbehovene, og hvordan departementet vil ivareta sitt sektoransvar for forskning og utvikling, som først og fremst er temaet for denne strategien.

Målgruppen for dette dokumentet er underliggende/tilknyttede etater, andre departementer, forskningsmiljøer, Norges forskningsråd og ansatte i departementet.

Forskning- og utviklingsstrategi (FoU)  for 2015-2020 (pdf)